Walne Zgromadzenie MSPPU 19.04.2012

Zawiadomienie o zwolaniu
Walnego zgromadzenia Czlonków Miedzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiebiorców Polskich na Ukrainie

Kijów, dnia 19.03.2012r.

Od: Prezesa Zarzadu MGO MSPPU Ireneusza Derka

Do: Czlonków MSPPU

Informuje o zwolaniu Walnego Zgromadzenia czlonków MSPPU w dniu 19.04.2012 r. o godzinie 18:00.

Porzadek obrad:

1. Wybór Przewodniczacego Zgromadzenia.
2. Sprawdzenie listy obecnosci i kworum.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu MSPPU z  dzialalnosci za rok 2011.
5. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarzadu MSPPU za rok 2011.
6. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej MSPPU za 2011 rok.
7. Omówienie i zatwierdzenie planu dzialalnosci MSPPU na rok 2012.
8. Inne sprawy i wolne wnioski.
9. Glosowanie wg punktów porzadku obrad.
10. Zamkniecie Walnego Zgromadzenia.

Miejsce: Ukraina, m. Kijów, ul. Mezygirska, 82А, korpus B, sala konferencyjna spólki Plastiks.

Prosimy o potwierdzenie Panstwa udzialu telefonicznie: 044-4906029 lub poczta elektroniczna:   office@msppu.org.ua

Prezes Zarzadu MSPPU Ireneusz Derek