Seminarium: Aktywnosc inwestycyjna polskich firm

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu
oraz
Wydzial Promocji Handlu i Inwestycji i Wydzial
Ekonomiczny
Ambasady RP w Kijowie
maja zaszczyt zaprosic Panstwa na seminarium
poswiecone badaniom aktywnosci inwestycyjnej
polskich przedsiebiorstw na Ukrainie.
Seminarium odbedzie sie
w dniu 13 listopada 2012 r.
w godz. 9.45 – 11.00
w Ambasadzie RP w Kijowie, ul. Jaroslawi Wal 12

Prosimy o potwierdzenie udzialu na adres
e-mail: kiev@trade.gov.pl
lub tel. +38044 2791831, 2791298.

PROGRAM SEMINARIUM

9.30 Rejestracja uczestników
9.45 Otwarcie seminarium – Pan Andrzej Grabowski, Radca-
Minister, Kierownik Wydzialu Promocji Handlu i
Inwestycji Ambasady RP w Kijowie)
9.50 Polskie bezposrednie inwestycje zagraniczne ze
szczególnym uwzglednieniem Ukrainy – Pan prof.
Wlodzimierz Karaszewski
10.00 Aktywnosc inwestycyjna polskich przedsiebiorstw za
granica – determinanty, uwarunkowania, skutki – dr. inz.
Malgorzata Jaworek, dr Aneta Szóstek, dr Marcin Kuzel
10.20 Pytania, dyskusja
10.30 Zaprezentowanie narzedzia badawczego wykorzystanego
w badaniu filii polskich przedsiebiorstw za granica
10.50 Wypelnianie kwestionariusza
11.00 Podsumowanie, zakonczenie seminarium