Porządkowanie grobów cmentarz Bajkowy. 25.10.2008

Jest to pierwsze spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele biznesu, kół dyplomatycznych, nauczyciele szkół polskich, dziennikarze, polonia.