Osłonięnie pomnika pod Hodowem

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w uroczystościach odsłonięcia pomnika w Hodowie w dniach 24-26 października 2014 roku.
Mamy tylko 6 wolnych miejsc w hotelu. Dojazd we własnym zakresie.
Oprócz imprez, opisanych w programie, Ambasada zaprasza na kolacje w piątek 24 października o godz. 20.00.
W 2014 roku przypada okrągła, 320. rocznica bitwy pod Hodowem (11.06.1694 r.), która przyjęto nazywać Polskimi Termopilami.

http://fundacjamosty.pl/zbiorka-na-restauracje-i-konserwacje-zabytkow-w-pomorzanach-i-hodowie/

Podczas bezprecedensowej w historii wojskowości bitwy, garstka polskich obrońców (7 chorągwi husarii i pancernych w sile około 400 ludzi) skutecznie odparła najazd sił tatarskich w liczbie około 40 tys. ludzi. Fundacja MOSTY, we współpracy z Ambasada RP w Kijowie, podjęła się realizacji projektu renowacji pomnika upamiętniającego bitwę, ufundowanego przez króla Jana III Sobieskiego.