Okragły stół nt „Ochrona interesów prawnych na przykładzie IT” 19 listopada 2015

Szanowni Koledzy,

19 listopada 2015 roku w sali Izby Przemysłowo-Handlowej Ukrainy odbędzie się okrągły stół pod tytułem “Ochrona interesów prawnych podatników podczas przedsięwzięć weryfikacyjnych, na przykładzie branży IT”.

Kwestie dyskusyjne:

– przegląd ryzyka branży IT w ciągu roku, sposoby ochrony,

– problemy przekwalifikowania stosunków cywilno-prawnych  z przedsiębiorcami w umowy o pracę,

– tworzenie inicjatyw zachęcania do rozwoju,

– inne kwestie — z inicjatywy zaproszonych.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza.

Czas i miejsce: ul. Wielka Żytomierska 33, sala 401. Początek o 15.00.