16-17 września 2015 roku odbędzie się praktyczne seminarium „OTWARCIE BIZNESU W POLSCE: od A do Ż”

Szanowni Panstwo!

 

W dniu 16, 17 września 2015 roku w «Smartville. Wilnyj prostir» (Kijów, ul. Bulwar T. Szewczenka, 36a, II piętro) odbędzie  się seminarium praktyczne „OTWARCIE BIZNESU W POLSCE: od A do Z”, w ramach którego można dowiedzieć się o aspektach ekonomicznych i prawnych wejścia na rynek UE, w szczególności przez otwarcie biznesu w Polsce. Seminarium zostanie zorganizowane przy wsparciu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie.

Organizatorami przedsięwzięcia są Międzynarodowe Centrum Prawnicze „EUCON”, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

 

W ramach przedsięwzięcia odbędzie się omówienie takich tematów:

 

  • określenie aktualnych możliwości inwestycyjnych w Polsce;
  • znalezienie odpowiedzi na pytania rejestracji spółek w Polsce;
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
  • omówienie modeli minimalizacji ryzyka w zakresie planowania podatkowego i kwestii dot. prowadzenia ewidencji księgowej;
  • udzielenie informacji dotyczących uzyskania czasowego lub stałego  pobytu
  • możliwość otrzymania wizy pracowniczej oraz biznesowej;
  • możliwość nabycia prawa własności na nieruchomości w Polsce.

 

Zapraszamy do uczestniczenia w zorganizowanym przez nas szkoleniu potencjalnych inwestorów, właścicieli biznesu, kierowników firm, zainteresowanych w rozszerzeniu biznesu i poszukiwaniu nowych rynków zbytu.

Zapoznać się z programem seminarium i zarejestrować się można pod linkiem:

http://eucon.ua/uk/vidkryttya-biznesu-v-polska/ 

 

Informacja dotycząca przeprowadzenia następnych seminariów będzie opublikowana na naszej stronie internetowej Międzynarodowego Centrum Prawniczego „EUCON”.