Події

7 Dec Tuesday
 • 16:00 - 17:00
 • вул. Кожум’яцька 14 Б, Київ

Загальні Збори Членів Міжнародного Товариства Польських Підприємців в Україні

Порядок денний:

 1. Обрання членів Лічильної комісії.
 2. Вибір Головуючого та секретаря Зборів.
 3. Перевірка списку присутніх та кворум правомочності.
 4. Затвердження порядку денного.
 5. Обговорення та затвердження звіту Ради МТППУ за діяльність в 2020 р.
 6. Обговорення та затвердження фінансового звіту МТППУ за 2020 рік.
 7. Обговорення та затвердження звіту Ревізійної Комісії МТППУ за 2020 рік.
 8. Реорганізація та приведення статутних документів МТППУ у відповідність до закону України «Про громадські об’єднання».
 9. Обговорення розміру членських внесків.
 10. Обговорення та Затвердження плану діяльності МТППУ на 2021 рік.
 11. Інші справи та заяви.
 12. Закриття Загальних Зборів.