Загальні Збори МТППУ 19.04.2012

Повідомлення про скликання
Загальних Зборів Членів
МГО «Міжнародне Товариства Польських Підприємців в Україні»

Київ, 19.03.2012р.

Від: Голови Ради МГО МТППУ Іренеуша Дерека

До: Членів МТППУ

Інформую про скликання Загальних Зборів МТППУ 19.04.2012р. о 18.00 годині.

Порядок денний:

1.    Вибір Голови Зборів.
2.    Перевірка списку присутніх та кворум.
3.    Вибір рахункової Комісії.
4.    Обговорення та затвердження звіту Правління  МТППУ з діяльності за 2011 рік.
5.    Обговорення та затвердження фінансового звіту Правління МТППУ за 2011 рік.
6.    Обговорення та затвердження звіту Ревізійної Комісії МТППУ за 2011 рік.
7.    Обговорення та Затвердження плану діяльності МТППУ на 2012 рік.
8.    Інші справи та заяви.
9.    Голосування за порядком денним.
10.    Закриття Загальних Зборів.

Місце: Україна, Київ, вул. Межигірська, 82А, корпус B, конференційний зал фірми  Пластікс.

Просимо підтвердження участі за телефоном: 044-4906029 або електронною поштою:   office@msppu.org.ua

Голова Ради МТППУ Іренеуш Дерек