Partnerstwo z czasopismem "Antykwar"

Czasopismo «Antykwar» poszukuje partnerów do udziału w tematycznym projekcie «Polska i Ukraina: wzajemne oddziaływania kulturowe. Tradycje i współczesność». Specjalnie poświęcony temu tematowi numer czasopisma okaże się drukiem dnia 25.09.2013 roku.

Przedmiotem edycji czasopisma oraz wystawy tematycznej będzie polski ślad w sztuce ukraińskiej radzieckiego oraz post radzieckiego okresu (kino, dziennikarstwo, malarstwo). Tematyczna edycja „Antykwaru” jest projektem o wysokojakościowej, ekskluzywnej treści oraz bogatym materiałem ilustracyjnym.

Propozycja dotyczy rozmieszczenia wizerunkowych bloków oraz przygotowanie tekstowych ilustrowanych publikacji, okazujących wybrana działalność w kontekście kultury, sztuki, kolekcjonowania, mecenasostwa oraz innych ważnych dziedzinach działalności społecznej.

«Antykwar» - jedyne w Ukrainie specjalistyczne czasopismo kulturologiczne, poświęcone kulturze oraz kolekcjonowaniu, doceniony przez specjalistów jak na Ukrainie tak i w wielu krajach świata.

Wychodzi drukiem od 2006 roku. Kolorowy ilustrowany miesięcznik (10 edycji w roku). Naklad: 3000 egzemplarzy.

Audytorium czytelnicze czasopisma — przedstawiciele politycznej, biznesowej oraz artystycznej elity Ukrainy, czołowi specjaliści branży — dilerzy galerii, antykwarzy oraz kolekcjonery.

W razie zainteresowania z Państwa strony prosimy o kontakt z redakcja czasopisma
Kijow, ul. Wolodymyrska 5, lokal 6.
Tel/faks +380 (44) 278-39-28
e-mail: info@antikvar.kiev.ua

albo z Prezesem Zarządu MSPPU Panem Ireneuszem Derkiem:

(044) 201 15 40
(044) 201 15 45
(044) 201 15 49