Uroczystość odsłonięcia pomnika bitwy pod Iwnicą

 

Uroczystość odsłonięcia pomnika bitwy pod Iwnicą 
W dniu 10 maja 2016 r.  o godzinie 12.00 w miejscowości Iwnica (obwód żytomierski,) w 153. rocznicę potyczki pod Iwnicą stoczonej przez Powstańców Styczniowych z oddziałami rosyjskimi, odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego bitwę. 
Bitwa w lasach jaropowieckich pod Iwnicą została stoczona 10.05.1863 r. przez oddział ok. 90 konnych i kilkunastu pieszych Powstańców Styczniowych, dowodzonych przez Władysława Henszela i Piotra Chojnowskiego.
W wyniku starcia oddział powstańczy został rozbity, W. Henszel osłaniając odwrót P. Chojnowskiego ranny i dobity przez żołnierzy carskich, zaś P. Chojnowski ranny dostał się do niewoli, w której odmówił wystosowania prośby o łaskę, otrzymując następnie wyrok śmierci, który wykonano pod koniec maja 1863 r. w Kijowie.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych i obwodowych, Ambasady RP w Kijowie, Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, środowisk polskich na Ukrainie. 

 

Uroczystość odsłonięcia pomnika bitwy pod Iwnicą 


W dniu 10 maja 2016 r.  o godzinie 12.00 w miejscowości Iwnica (obwód żytomierski,) w 153. rocznicę potyczki pod Iwnicą stoczonej przez Powstańców Styczniowych z oddziałami rosyjskimi, odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego bitwę. 

Bitwa w lasach jaropowieckich pod Iwnicą została stoczona 10.05.1863 r. przez oddział ok. 90 konnych i kilkunastu pieszych Powstańców Styczniowych, dowodzonych przez Władysława Henszela i Piotra Chojnowskiego.

W wyniku starcia oddział powstańczy został rozbity, W. Henszel osłaniając odwrót P. Chojnowskiego ranny i dobity przez żołnierzy carskich, zaś P. Chojnowski ranny dostał się do niewoli, w któ odmówił wystosowania prośby o łaskę, otrzymując następnie wyrok śmierci, który wykonano pod koniec maja 1863 r. w Kijowie.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych i obwodowych, Ambasady RP w Kijowie, Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, środowisk polskich na Ukrainie.